Przedmiotem zamówienia jest dostawa instrumentu: marimba Yamaha YM 5100A 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2015