15 KWIETNIA 2015, GODZ. 18:00

Sala Koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Wadowicach, ul. Legionów 11

Bilety w cenie 20 zł i 10 zł ulgowy

 

 

 


 

 

 

D  L  A    W  S  Z  Y  S  T  K  I  C  H

 

 

PSM Wadowice - Sala Kameralna 27 marca 2015 godz. 16. 00

P r z e s ł u c h a n i a   k o n k u r s o w e   s ą   o t w a r t e   d l a   P u b l i c z n o ś c i

Konkurs adresowany jest do uczniów uczęszczających na fortepian dodatkowy

Serdecznie zapraszamy !